Collective actions for reconfiguration of urban space Biały Bór, Poland

Authors

DOI:

https://doi.org/10.4995/vitruvio-ijats.2021.16163

Keywords:

urban environment, public spaces, urban communing, collective action, power strategies, production of space

Abstract

Biały Bór is located in the former German territories that came to Poland after the Second World War. The almost complete replacement of the indigenous German and Jewish populations, initially by Polish and soon Ukrainian communities, was the result of the displacement of state borders by the eviction and relocation of millions of people. To do this, the authorities used certain strategies, which brought different approaches and constraints to local communities and urban spaces. The article considers the differences between the declared principles and the actual actions of the authorities in the context of “small stories” of all actors (national communities), as well as the tactics of indirect resistance of the local community to government pressure. Due to the remoteness of the place from the state center and due to its unanimity, the local community becomes the driving force of the spatial development of the city. And since the city is multicultural, the development of public spaces is influenced by the competitiveness (not confrontation) of two local communities. Therefore, the creation of public spaces is considered in the context of the rights of different groups to the city. This paper argues the conditions under which it is the collective actions of local communities that determine the change in the configuration of urban space.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Sergiy Ilchenko, The Kharkiv State Academy of Design and Fine Arts

Department of Architecture

References

Balandier, G. 2006. Le pouvoir sur scènes. Fayard.

Buyskykh, I. 2019 Confessional Communities as Communities of Memory: The Greek Catholics of Biały Bór and the Orthodox of Włodawa. [w:] Catholic religious minorities in the times of transformation: comparative studies of religious culture in Poland and Ukraine. red. Zowczak, M., Peter Lang, 245-276.

Berger, P. L., & Luckmann, T. 1991. The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge (No. 10). Penguin Uk.

Berger, P. L. 2011. Invitation to sociology: A humanistic perspective. Open Road Media.

Bradley, Q. 2017. Neighbourhood planning and the impact of place identity on housing development in England. Planning Theory & Practice, 18(2), 233-248. https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1297478

Bresnihan, P., & Byrne, M. 2015. Escape into the city: Everyday practices of commoning and the production of urban space in Dublin. Antipode, 47(1), 36-54. https://doi.org/10.1111/anti.12105

Burszta, J. 1967. Kategorie ludności i ich typ kulturowy, w: Przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich, red. W. Markiewicz, P. Rybicki, Poznań.

Campos, R. 2016. Visibilidades e Invisibilidades Urbanas. Revista de Ciências Sociais: RCS, 47(1), 49-76. Available from Internet: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/21193/1/2016_art_rmocampos.pdf

Cichońska, I., Popera, K., & Snopek, K. 2016. Architektura VII dnia. Biuro Festiwalowe Impart 2016.

Cox, R. W. 1991. 'Real Socialism' in Historical Perspective. Socialist Register, 27.

Czerni, K. 2011. Nietoperz w świątyni: biografia Jerzego Nowosielskiego. Kraków: Znak.

De Certeau, M., & Mayol, P. 1998. The Practice of Everyday Life: Living and cooking. Volume 2 (Vol. 2). U of Minnesota Press.

Derrida, J. 1992. The other heading: Reflections on today's Europe. Indiana University Press.

Davies, N., & Moorhouse, R. 2011. Microcosm: a portrait of a central European city. Random House.

Drozd, R. 2004 Ocena akcji "Wisła" przez władze polskie w świetle dokumentów z 1956 r. Słupskie Studia Historyczne, 11, 287-298, Available from Internet: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Slupskie_Studia_Historyczne/Slupskie_Studia_Historyczner2004-t11/Slupskie_Studia_Historyczne-r2004-t11-s287-298/Slupskie_Studia_Historyczne-r2004-t11-s287-298.pdf

Drozd, R., & Tyma, P. 2017 1947-2017. 70 lat po Akcji "Wisła". Mity, Związek Ukraińców w Polsce, Warszawa.

Engels, F., & Dutt, C. P. 1935. The housing question (Vol. 23). New York: International Publishers.

Gielen, P. 2015. Performing the common city: On the crossroads of art, politics and public life. Interrupting the City. Artistic Constitutions of the Public Sphere, 273-297.

Gorzym-Wilkowski, W. A. 2017. Marxism in the built environment in Poland: its contribution and legacy. Bulletin of Geography. Socioeconomic Series, (36), 95-107. https://doi.org/10.1515/bog-2017-0017

Golubović, Z. 2011. An anthropological conceptualisation of identity. Synthesis philosophica, 26(1), 25-43. Available from Internet: https://www.yumpu.com/en/document/view/8454225/an-anthropological-conceptualisation-of-identity/2

Górny, M. 2004. Po co nam ten mit? Ziemie Odzyskane [Wozu brauchen wir diesen Mythos? Die wiedergewonnenen Gebiete]. Przegląd Polityczny, 65, 121-125.

Hałagida, I. 2003. Pierwsze lata Ukraińców na zachodnich i północnych ziemiach Polski po przesiedleniu w ramach akcji "Wisła"(1947-1952),[w:] Akcja "Wisła", red. J. Pisuliński, Warszawa, 125-141.

Halicka, B. 2015. Polski Dziki Zachód: przymusowe migracje i kulturowe oswajanie Nadodrza 1945-1948. Herito, (21).

Harvey, D. 2012. Rebel cities: From the right to the city to the urban revolution. Verso books.

Jania-Szczechowiak, M. 2018. Dom zły? Obraz domu na "Ziemiach Odzyskanych" we wspomnieniach Kresowiaków osiedlonych na "Polskim Dzikim Zachodzie" w latach 1944-1945. [w:]" Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji, red. Kledzik, E., Michalski, M., & Praczyk, M., IH UAM, 329-354.

Kledzik, E., Michalski, M., & Praczyk, M. 2018. " Ziemie Odzyskane". W poszukiwaniu nowych narracji. Instytut Historii UAM.

Koch, R., & Latham, A. 2013. On the hard work of domesticating a public space. Urban studies, 50(1), 6-21. Available from Internet: https://doi.org/10.1177/0042098012447001

Koglin, B. 2013 Hölkewiese in Pommern. Eine Chronik. Verlag Dr. Bodo Koglin: Berlin.

Kosiek, T. 2016. Polacy i Żydzi Bieszczadów i Pogórza Przemyskiego w narracjach biograficznych osób wysiedlonych w Akcji" Wisła". Raport z badań. Prace Etnograficzne, 44(1), 39-50.

Kosiek, T. 2017. Wybrane doświadczenia Ziem Zachodnich w świetle narracji biograficznych osób wysiedlonych w akcji "Wisła" w 1947 r. UR Journal of Humanities and Social Sciences, 2(3), 53-73. https://doi.org/10.15584/johass.2017.2.3

Latham, A. 2003. Urbanity, lifestyle and making sense of the new urban cultural economy: notes from Auckland, New Zealand. Urban Studies, 40(9), 1699-1724. https://doi.org/10.1080/0042098032000106564

Lebowitz, M. A. 2012. The contradictions of" real socialism": the conductor and the conducted. NYU Press.

Lefebvre, H., & Nicholson-Smith, D. 1991. The production of space (Vol. 142). Blackwell: Oxford.

Lefebvre, H. 1996. The right to the city. Writings on cities, 63181.

Mniejszości według województw, powiatów i gmin w 2002 r.. W: Wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2008-07-15.

Murawski, E. 1969. Die Eroberung Pommerns durch die Rote Armee. Boldt: Boppard am Rhein.

Oficjalna strona internetowa Miasta i Gminy Biały Bór. Available from Internet: https://www.bialybor.com.pl/

Ottenheimer, H. 1941. The Disappearance of Jewish Communities in Germany, 1900-1938. Jewish Social Studies, 189-206.

Parafia NMP Królowej Polski w Białym Borze. Available from Internet:http://www.bialybor.koszalin.opoka.org.pl/?page_id=17

Partacz, C. (publication: 24.04-7.05.2017). Akcja Wisła - banderowcy mordowali, Polacy wysiedlali. Tygodnik Przegląd, 21. Available from Internet: https://www.tygodnikprzeglad.pl/akcja-wisla-banderowcy-mordowali-polacy-wysiedlali/

Pasieka, A. 2015. Hierarchy and pluralism: Living religious difference in Catholic Poland. Springer. https://doi.org/10.1057/9781137482860

Pennebaker, J. W., & Banasik, B. L. 1997. On the creation and maintenance of collective memories: History as social psychology. In J. W. Pennebaker, D. Paez, & B. Rime (Eds.), Collective memory of political events (pp. 3-19). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

Pismo ministra MZO z dnia 31 lipca 1947.

Pisuliński, J. (Ed.). 2003. Akcja" Wisła". IPN KŚZPNP.

Rosier-Siedlecka, M. E. 1979. Posoborowa architektura sakralna. Aktualne problemy projektowania architektury kościelnej. Wyd. KUL, Lublin.

Roszkowski, W. 1992. Historia Polski, 1914-1991. Wydawn. Nauk. PWN.

Schramm, P. E. 1962. "Die Niederlage 1945" - Aus dem Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht. dtv: München.

Smith, A. D. 1991. National identity (Vol. 11). Reno: University of Nevada press.

Snyder, T. 2003. Akcja «Wisła» a homogeniczność społeczeństwa polskiego. Akcja «Wisła». Materiały z sesji naukowej zorganizowanej, 18-19.

Snyder, T. 2011. Bloodlands: Europe between Hitler and Stalin. Random House. https://www.bisla.sk/english/wp-content/uploads/2014/03/Timothy-Snyder-Bloodlands-ethnic-cleansing.pdf

Statystyczny, G. U. 2016. Ludność. Stan i struktura w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2016 r.[Population in Poland. Size and Structure by territorial division as of June 30, 2016]. https://doi.org/10.2298/FIL1605219S

Stryek, T. (publication: 27.04.2017). Akcja "Wisła" to czystka etniczna przeprowadzona przez państwo polskie wobec własnych obywateli. Portal dzieje.pl. Available from Internet: https://dzieje.pl/aktualnosci/prof-stryjek-akcja-wisla-czystka-etniczna-przeprowadzona-przez-panstwo-polskie-wobec

Surmiak-Domańska, K. (publication: 21 lutego 2011 | 20:17). Cerkiew bez kompromisów. Wyborcza.pl, https://wyborcza.pl/1,75248,9144190,Cerkiew_bez_kompromisow.html

Urząd Miejski w Białym Borze (2019-02-13 11:39:04). Strategia Rozwoju Gminy Biały Bór na lata 2019-2025. Available from Internet: http://bip.bialybor.com.pl/dokumenty/8501

Thum, G. 2011. Uprooted: How Breslau became Wroclaw during the century of expulsions. Princeton University Press. https://doi.org/10.23943/princeton/9780691140247.001.0001

Vaiou, D., & Kalandides, A. 2016. Practices of collective action and solidarity: reconfigurations of the public space in crisis-ridden Athens, Greece. Journal of Housing and the Built Environment, 31(3), 457-470. https://doi.org/10.1007/s10901-015-9468-z

Verdery, K. 1985. The unmaking of an ethnic collectivity: Transylvania's Germans. American Ethnologist, 12(1), 62-83. https://doi.org/10.1525/ae.1985.12.1.02a00040

Wawryniuk, A. 2014. Powojenna granica polsko-ukraińska a przesiedlania ludności ukraińskiej z RP w latach 1944-1947. Історикополітичні проблеми сучасного світу, (27-28), 134-141.

Wylegała, A. 2009. Obraz Niemca we wspomnieniach nowych mieszkańców niemieckiego miasta. Kultura i Społeczeństwo, 53(3). https://doi.org/10.35757/KiS.2009.53.3.3

Zerubavel, E. 1997. Social mindscapes: An invitation to cognitive sociology. Cambridge: Harvard University Press.

Zukin, S. 2009. Naked city: The death and life of authentic urban places. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oso/9780195382853.001.0001

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

Ilchenko, S. (2021) “Collective actions for reconfiguration of urban space Biały Bór, Poland”, VITRUVIO - International Journal of Architectural Technology and Sustainability, 6(2), pp. 56–69. doi: 10.4995/vitruvio-ijats.2021.16163.

Issue

Section

Articles