Influence of language immersion in the reading comprehension. Study of three learning models in the plurilingual Valencian reality

Authors

  • Álvaro R. Ruiz Gómez Universitat de València
  • Josep Ballester-Roca Universitat de València

DOI:

https://doi.org/10.4995/rlyla.2017.6725

Keywords:

bilingualism, multilingualism, language immersion, language learning, reading ability

Abstract

Throughout the last twenty years, the implementation of bilingual programmes in the Autonomous Region of Valencia has produced diverse results. This calls for an in-depth research to ascertain the actual impact on pupils. Numerous studies, at international level, confirm thatlinguistic immersion is the most successful method for language learning. However the belief that the teaching of the Valencian language is detrimental to learning Castillian Spanish has been an important underlying obstacle. This paper presents research carried out in four schools in Valencia and Teruel to statistically evaluate the influence of different language teaching programmes on Reading comprehension in Castillian Spanish. These programmes included a Programme of Progressive Incorporation (PIP), a Programme of Language Immersion (PIL) and a Castillian Spanish Monolinguistic Programme.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Álvaro R. Ruiz Gómez, Universitat de València

Grup d'investigació ELCIS

Josep Ballester-Roca, Universitat de València

Josep Ballester
Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura
Facultatde Magisteri
Universitat de València
Avinguda de Tarongers, 4
46022 València

http://www.escriptors.com/autors/ballesterj/
http://www.uv.es/=elcis/

References

Álvarez, C. M. (1993). “Técnicas de lectura eficaz”. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 18:83-91.

Baker, C. (1997). Fundamentos de educación bilingüe y bilingüismo. Madrid: Cátedra.

Baldaquí, J. M. (2003). Avaluació sociolingüística dels programes valencians d’ensenyament bilingüe. V. Martines (coord.) Llengua, societat i ensenyament. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

Ballester, J. (2015). La formación lectora i literaria. Barcelona: Graó.

Bodoque, A. (2011). “El model valencià de política lingüística”. Revista de llengua i dret, 56: 143-171.

Bueno, V. (1995). Bilingüisme i educació a la Comunitat Valenciana (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Cenoz, J., Genesee, F. (1998). Beyond Bilingualism: Multilingualism and Multilingual Education. Clevedon: Multilingual Matters.

Consell d’Europa (2002). Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües: aprendre, ensenyar, avaluar.

Conselleria d’Educació i Cultura (2010). Coneixement i ús social del valencià. València: G.V.

Cummins, J. (1976). “The influence of bilingualism on cognitive growth: A synthesis of research findings and explanatory hypotheses”. Working Papers on Bilingualism, 9: 1-43.

Cummins, J. (1978). “Educational implications of mother tongue maintenance in minority-language groups”. The Canadian Modern Language Review, 34: 395-416.

Cummins, J. (1983). “Interdependencia lingüística y desarrollo educativo de los niños bilingües”. Infancia y Aprendizaje, 6/21: 37-62. https://doi.org/10.1080/02103702.1983.10821962

Diez, I. (1995). Nivells lingüístics en els alumnes del tercer cicle d’EGB a la Comunitat Valenciana (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Domenech, J. L. (1990). Avaluació i seguiment del valencià com a llengua vehicular d’ensenyament (Tesi doctoral). València: Universitat de València.

Doménech, J. L. (2009). “Estudis i investigacions sobre la introducció del valencià a l’ensenyament”. Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 12/1: 45-63.

Genesee, F., Tucker, G. R. (1990). Educación bilingüe. En Husen Postlethwaite, Enciclopedia internacional de la educación, MEC-Vicens Vives, vol.1, 634

Genesse, F. (1995). The Canadian Second Language Immersion Program. Garcia, O. & Baker, C. (eds.) Policy and Practice in Bilingual Education: A Reader extending the Foundation. Clevendon: Multilingual Matters.

Hoyos, M. S. (2011). “El desafío de los programas plurilingües en España”. Cuadernos Comillas, 2. Revista internacional de Aprendizaje del Español, 37-50.

Huguet, A., Madariaga, J. (2005). Fundamentos en educación bilingüe. Bilbao: Universitat del País Basc.

Lambert, W. E., Peal, E. (1962). “The Relation of Bilingualism to intelligence”. Psychological Monographs: General and Applied. 76/27: 1-23. https://doi.org/10.1037/h0093840

Lambert, W. E. (1974). “A Canadian Experiment in the Developement of bilingual competence”. Canadian Modern Language Review, 31/2: 108-116.

Lambert, W. E., Tucker G. R. (1972). Bilingual education of children: The St. Lambert experiment. Rowley: Newbury House.

Molins, M. (2002). El trilingüismo: un reto para las escuelas del tercer milenio. F. Luttikhuizen (ed.) V congrés internacional sobre llengües per a finalitats especifiques: the language of international communication, 214-217. Barcelona: Universitat de Barcelona.

Pascual, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. València: Generalitat Valenciana.

Pascual, V. (2008). Components i organització d’una unitat amb un tractament integrat de llengua i contigut en una L2. Caplletra, 45: 121-152.

Pascual, V. (2011). Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. Valencia: Generalitat Valenciana.

Pascual, V., Sala, V. (1996). “Escola i política lingüística al País Valencià”. Temps d’educació, 16: 195-219.

Ruiz Bikandi, U. (2012). “El plurilingüismo visto desde los documentos europeos: una mirada crítica”. Textos de Didáctica de la Lengua y la Literatura, 60: 65-76

Signoret, A. (2003). “Bilingüismo y cognición: ¿Cuándo iniciar el bilingüismo en el aula?” Perfiles Educativos, 25/102: 6-21.

Downloads

Published

2017-07-11

Issue

Section

Articles