Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.4995/lyt.2018.8595

Palabras clave:

alfabetització inicial, seqüències didàctiques, literatura tradicional

Resumen

Dins del tema que es proposa, aquest article té com a objectiu global aportar una recerca que mostra textos d’infants de tercer d’Educació Infantil i segon d’Educació Primària sobre contes tradicionals protagonitzats per dones sàvies. Per a obtenir els textos s’ha dissenyat i implementat una seqüència didàctica d’escriptura. Els resultats aconseguits i l’anàlisi realitzada mostren que els escrits elaborats pels infants són textos reeixits. Es destaquen, per concloure, alguns aspectes cabdals de la investigació: la proposta d’activitats amb sentit a l’escola i el plantejament de diferents mediacions com la seqüència didàctica i els textos literaris, que  esdevenen un motor d’aprenentatge per als infants. 

 

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Biografía del autor/a

Alícia Santolària Òrrios, Universitat de Valencia


Citas

AGUILAR, C. (2013). Género y formación crítica del profesorado: una tarea urgente y pendiente. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 78, 23-34.

ALKHATIB, M. (2012). La cohérence et la cohésiontextuelles: problème linguistique ou pédagogique? Didáctica. Lengua y Literatura, 24, 45-64. https://doi.org/10.5209/rev_DIDA.2012.v24.39916

BADIA, D., VILÀ, M. (1985). Jocs d’expressió oral i escrita. Barcelona: Eumo Editorial.

BAGHBAN, M. (1990). La adquisición precoz de la lectura y la escritura (de 0 a 3 años). Madrid: Visor.

BALLESTER, J. (2015). La formación lectora y literaria. Barcelona: Graó.

BRONCKART, J. P. (1999). L’enseignement des langues; pour une construction des capacités textuelles. En García, M. i altres (eds.). Ensenyament de llengües i plurilingüisme (pp. 17-26). Valencia: Universitat de València.

CAMPS, A. (1990). La gramàtica a l’escola bàsica entre els 5 i els 10 anys. Algunes reflexions i propostes. Barcelona: Barcanova.

CAMPS, A. (coord.) (2001). El aula com espacio de investigación y reflexión. Investigaciones en didáctica de la lengua. Barcelona: Graó.

CASSANY, D. (2006). Rere les línies. Sobre l’escriptura contemporània. Barcelona: Empúries.

CUENCA, M. J. (2008). Gramàtica del text. Alzira: Bromera.

CUENCA, M. J. (2010). Gramática del texto. Madrid: Arco-libros.DOLZ, J. (1994). Seqüències didàctiques i ensenyament de la llengua: més enllà dels projectes de lectura i d’escriptura. Articles, 2, 21-34.

DOLZ, J., NOVERRAZ, M., SCHNEUWLY, B. (2001). Séquences didactiques pour l’oral et pourl ́écrit. Bruxelles: Editions de Boeck.

DOLZ, J., PASQUIER, A. (1993). Argumenter pour convaincre. Initiation aux textes argumentatifs; séquence didactique 6P. Cahiers du Service du français, 31. Genève: DIP.

DOLZ, J., ROSAT, M.C., SCHNEUWLY, B. (1991). Élaboration et évaluation de deux séquences didactiques relatives à trois types de textes. Le Français aujourd’hui, 93, 37-47.

FERREIRO, E., TEBEROSKY, A. (1979). Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. México: Siglo XXI.

FONS, M. (2016). Métodos de enseñanza de la lectura y la escritura. En Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 211-222). Madrid: Síntesis.

GIL, R. (2016). La interación como fuente de aprendizaje. En Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 29-40). Madrid: Síntesis.

IBARRA, N., BALLESTER, J. (2010). La educación literaria e intercultural en la construcción de la ciudadanía. Aula de Innovación Educativa, 197, 9-12

.MENDOZA, A. (2008). La renovación del canon escolar. La integración de la literatura infantil y juvenil en la formación literaria. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Recuperat de http://www.biblioteca.org.ar/libros/134811.pdf el 30.04.2018.

OLTRA, M. A., PARDO, R. M. (2013). Las nuevas estructuras familiares y su presencia en la literatura infantil valenciana. En Cancelas y Ouviña, L. P., Jiménez Fernández, R., Romero Oliva, M. F., Sánchez Rodríguez, S. (coords.). Aportaciones para una educación lingüística y literaria en el siglo XXI (Bloque III, cap. 39, pp. 1-9). Granada: GEU.

PRATS, M. (2016). Los primeros pasos de la educación literaria. En: Fons, M. y Palou, J. (coords.). Didáctica de la lengua y la literatura en educación infantil (pp. 53-64). Madrid: Síntesis.

READ, C. (1971). Pre-School Children’s Knowledge of English Phonology. Harvard Educational Review, Vol. 41(1), 1-34. https://doi.org/10.17763/haer.41.1.91367v0h80051573

RIBERA, P. (2008). El repte d’ensenyar a escriure. Catarroja: Perifèric edicions.

RODARI, G. (1999). Grammatica della fantasia: introduzzione all’arte di inventare storie. Torino: Giulio Einaudi.

SÁNCHEZ ABCHI, V., SILVA, L., BORZONE, A. M. (2009). El empleo de los tiempos verbales en la re-narración. Un estudio de las producciones orales y escritas de niños pequeños. Boletín de Lingüística, 21(32), 95-117.

SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, S. (2014). La alfabetización inicial en los últimos 25 años: de los métodos de lectura a las prácticas docentes para enseñar a leer y escribir. En Romero, M., Jiménez, R. (Coords.) Hacia una educación lingüística y literaria: Homenaje a los 25 años del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura (1987-2012). Cádiz: UCA.

SANTOLÀRIA, A. (2013). Blancaflor, la Dent d’or i Rosella: tres heroïnes en cerca d’un cànon escolar. En: Lluch, G. i altres (eds.). El relat: Literatura, lectura i escriptura, Quaderns de Filologia. Estudis literaris, 18, 171-189.

SANTOLÀRIA, A. (2015). Las otras protagonistas de la rondallística catalana: modelos para enseñar y adaptar. Revista de Lenguas y Literaturas catalana, gallega y vasca. Madrid: UNED Ediciones. Recuperat de (http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/article/view/15915 el 04.06.2017.

SANTOLÀRIA, A., RIBERA, P. (coords.) (2017). Escriure amb seqüències didàctiques. Materials docents. Recuperat de http://roderic.uv.es/handle/10550/58974 el 30.04.2017

SEPÚLVEDA, A. (2011). El aprendizaje inicial de la escritura de textos como (re) escritura. Tesi doctoral. Barcelona: Universitat de Barcelona. Recuperat de: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/80535/LASC_TESIS.pdf;jsessionid=9DB2AF0BCC314396F3245D1AD7D181F9.tdx2?sequence=1. El 04.06.2017.

TEALE, W.H., SULZBY, E. (1986). Emergent literacy: writing and reading. Ablex Pub. Corp., N.J.

TEBEROSKY, A. (1989). La escritura de textos narrativos. Infancia y aprendizaje, 46, 17-35. https://doi.org/10.1080/02103702.1989.10822233

TOLCHINSKY, L. (1998). De pensar narrativament a narrar pensativament. Articles, 16, 9-20.

TOLCHINSKY, L. (1992). Calidad narrativa y contexto escolar. Infancia y aprendizaje, 58, 83-105. https://doi.org/10.1080/02103702.1992.10822334

TORRES, C., PALOMO, E. (2016). «De objeto de salvación a heroínas de su propia historia. La evolución de las princesas en la literatura infantil actual». Didáctica. Lengua y Literatura, 28, 285-306. https://doi.org/10.5209/DIDA.54082

VALRIU, C. (1998). Les rondalles i la literatura infantil. Articles, 16, 69-81

Descargas

Publicado

28-06-2018

Cómo citar

Santolària Òrrios, A. (2018). Infants que escriuen sobre protagonistes (sàvies) de contes, infants que hi pensen. Lenguaje Y Textos, (47), 83–94. https://doi.org/10.4995/lyt.2018.8595

Número

Sección

Artículos