Autoavaluació de les competències en el procés d’ensenyament-aprenentatge de L1, L2, LE

Amelia Arbiol Solaz, Mar Paulo Noguera

Resumen

A partir de les mesures pedagògiques que proposa el Decret 127/2012, amb què es regula el plurilingüisme en l’ensenyança no universitària a la Comunitat Valenciana, analitzem les actuacions lingüístiques i metodològiques en l’àmbit de l’ensenyament, a través de l’observació de la formació lingüística dels estudiants de Grau de Mestre i de la reflexió que en fan. Amb aquest propòsit, recollim dades mitjançant una enquesta sobre els aspectes didàctics recognoscibles en el procés d’ensenyament-aprenentatge de L1, L2, LE i proposem la composició d’una autobiografia lingüística. Els resultats obtinguts donen compte de les reflexions dels futurs mestres sobre el propi procés d’aprenentatge.

 


Palabras clave

educació multilingüe; autoavaluació de competències lingüístiques; estratègies metodològiques i cognitives; reflexió lingüística

Texto completo:

PDF

Referencias

FARRÉS, J. (2001). Didàctica de la llengua. Llengua i immigració. Diversitat lingüística i aprenentatge de llengües, pp.110-115. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar Social.

FERNÁNDEZ, J. (2000). Actualidad-Escuela y Sociedad. Cuadernos de Pedagogía, 290, p. 10. Barcelona: CISSPRAXIS S.A.

GUASCH, O. (1995). Ús lingüístic i reflexió metalingüística en l’ensenyament i l’aprenentatge de segones llengües. Articles de didàctica de la llengua i la literatura, 6, 117-124. Barcelona, Graó.

OLIVERAS, A. (1992). El tractament de la llengua oral a l’aula d’immersió. Programa d’immersió lingüística. Suport a l’ensenyament en valencià, 8, 57-58. València: Generalitat Valenciana.

PASCUAL, V. (2006). El tractament de les llengües en un model d’educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

PASCUAL, V. (2011). Un model d’educació plurilingüe i intercultural per al sistema educatiu valencià. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport.

SIGUAN, M., I MACKEY, W. F. (1986). Educación y bilingüismo. Madrid: Santillana.

VILA, I. (1985). Reflexions sobre l’educació bilingüe: llengua de la llar, llengua d’instrucció. Barcelona: Departament d’Ensenyament.

VILA, I. (1998). Bilingüisme i educació. Barcelona: Proa-UOC

Abstract Views

835
Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Esta revista se publica bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 2530-0075    ISSN: 1133-4770