Acceso abierto Acceso abierto  Acceso restringido Acceso mediante suscripción

L’ensenyament del valencià i prejudicis lingüístics. Un estudi de cas en un centre de secundària de la Plana Utiel-Requena

Tanya Pérez Ortiz

Resumen

La present recerca aborda la qüestió de l’ensenyament del valencià en les comarques lingüístiques castellano-parlants en les quals encara és vigent la LUEV (1983) que determina la possibilitat d’exempció de l’assignatura de valencià. En concret, abordem la qüestió de les creences i representacions socials sobre la llengua i el seu ensenyament a partir d’un estudi de cas realitzat en un centre de secundària de la ciutat de Requena. L’objectiu de l’estudi és identificar i diferenciar les actituds lingüístiques cap al valencià en aquest context sociolingüístic i és una oportunitat per presentar un canvi educatiu. Els resultats d’aquest estudi responen a les idees de l’alumnat i del professorat autòcton extretes mitjançant la producció d’autobiografies lingüístiques per part de l’alumnat de 4t d’ESO i la participació de docents en un focus grup. Les conclusions es basen en una proposta de bones pràctiques en relació a l’ensenyament del valencià en aquest territori lingüístic. Les activitats oferides tenen com a finalitat eliminar els prejudicis reforçant actituds d’ús lingüístic com ara la comunicació amb altres grups sociolingüístics. Aquestes es podrien aplicar a altres territoris la consciència lingüística dels quals és castellana tot i pertànyer a un territori valenciano-parlant.Palabras clave

representació social; actitud lingüística; prejudici lingüístic; ensenyament del valencià; zona lingüística castellana (ZLC)

Texto completo:

PDF

Referencias

ACADÈMIA VALENCIANA DE LA LLENGUA (2005) Llibre blanc de l’ús de valencià. Enquesta sobre la situació social del valencià (2004) València: editorial ECIR. Recuperat de https://www.avl.gva.es/documents/31987/99521/ Recerca_02.pdf. [Últim accés: setembre 2020].

AJUNTAMENT DE REQUENA. Historia. S. XIX: de ciudad industrial a ciudad rural en época de conflictividad. La agregación a la provincia de Valencia. Recuperat de http://www.requena.es/es/content/historia#industrial. [Últim accés: setembre 2020].

BATALLER, A. (2019). Del concepto de lengua materna al de competencia plurilingüe. Representaciones de la identidad y la enseñanza multilingües a partir de biografías lingüísticas. Onomázein: Revista de lingüística, filología y traducción, 44, 15-36. https://doi.org/10.7764/onomazein.44.02

CÍSCAR, L; GONZÁLEZ, D. I PÉREZ, P. (Primavera 2002). Lleialtats i actituds lingüístiques al País Valencià. Noves SL. Revista de Sociolingüística, 1-8. Recuperat de http://www.gencat.cat/llengua/noves. [Últim accés: setembre 2020].

COHEN, L. I MANION, L. (2002). Métodos de investigación educativa. Madrid: La Muralla.

DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA (2018) Llei de Plurilingüisme 4/2018, de 21 de febrer, per la qual es regula i es promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, núm 8240. Recuperat de https://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/22/pdf/2018_1773.pdf. [Últim accés: setembre 2020].

GENERALITAT DE CATALUNYA. (2003). Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar, Direcció General de Política Lingüística. Recuperat de https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues. [Últim accés: setembre 2020].

GENERALITAT VALENCIANA: CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. (2018). Convocatòria per a la realització d’intercanvi entre alumnat de centres públics per afavorir la cohesió lingüística. Curs 2019-2020. Recuperat de http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-en-lenguas/intercanvis?p_p_id=56_INSTANCE_v20jIWEUUlBF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1. [Últim accés: setembre 2020].

JEFFERSON, G. (1996). A case of transcriptional stereotyping. Journal of Pragmatics, 26, 159-70. https://doi.org/10.1016/0378-2166(96)00010-0

LÓPEZ, X. (2015) Reflexions al voltant del valencià a l’escola, Aula de lletres valencianes, 5, p.251-270.

LUEV: Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (L.O. 4/1983)

NOVELL, N. i SORRIBES, J. (2016). Requena i Utiel: una comarca dinàmica, Nou viatge pel País Valencià, València, Universitat de València (p. 603-620) Recuperat de http://paisvalenciaseglexxi.com/2016/02/13/requena-iutiel-una-comarca-dinamica/. [Últim accés: setembre 2020].

PITARCH, V. (2002). La llengua catalana i el sistema educatiu valencià: notes i reflexions. Treballs de sociolingüística catalana, 16, 217-226.

REVISTA LOCAL REQUENA (2017, març 24), Defensa del castellano anima a participar en la manifestación contra el decreto de plurilingüismo, Recuperat de https://iv.revistalocal.es/defensa-castellano-anima-a-participarmanifestacion-decreto-plurilinguismo/. [Últim accés: setembre 2020].

RIBA, C. (2007). L’anàlisi del contingut. La metodologia qualitativa en l’estudi del comportament, 211-268. Barcelona: Editorial UOC.

ROSELLÓ, V. (2019). La representació social del valencià i les actituds lingüístiques en un grup de joves de 4t d’ESO. Un estudi de cas (Treball de Fi de Màster no publicat). Universitat de València.

SALADICH, M. (2012) Representacions i actituds del professorat de llengües de secundària envers la diversitat lingüística i cultura, Revista REIRE, vol. 5, no2 juliol, 22-41.

STAKE, R. E. (1998). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

TEODORO, M. (2019). Balanç de Legislació i la jurisprudència del País Valencià 1979-2019. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 72, 180-200.

TUSON, J. (2010). Mal de llengües. A l’entorn dels prejudicis lingüístics. Barcelona: Ed. 62, LaButxaca.

VAN LIER, L. (1995). Lingüística educativa. Una introducción para enseñantes de lengua. Signos: teoría y práctica de la educación, 14, 20-29. Recuperat de http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/articles/signos/signos14/s14linguis.html. [Últim accés: setembre 2020].

Abstract Views

599
Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Esta revista se publica bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 2530-0075    ISSN: 1133-4770