PoliPapers guides

Autores: envío de artículos

Autores: corrección de pruebas

Editor de Sección: seleccionar revisores

Revisor: proceso de revisiónLicencia Creative Commons

This journal is licensed under a  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 1695-2618    http://dx.doi.org/10.4995/eurocall