Més ombres que llums. La gestió del patrimoni immaterial a la Comunitat Valenciana

David Ferrandis Micó

Resumen

Que el patrimoni immaterial és una de les grans aportacions de les darreres dècades no té contestació. No obstant, resulta necessari realitzar, amb certa freqüència per la seua natura, una anàlisi sobre l’aplicació que de les normatives de rang internacional es realitzen per a un determinat territori. Amb eixe fi, el present article ha estat estructurat per a perfilar aquells punts de consonància i de distància que poden trobar-se en una comparació que pren com a nexes a enfrontar les darreres directrius establides per la UNESCO, especialment a la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, i allò que queda arreplegat a les successives lleis de patrimoni cultural valencià publicades a la Comunitat Valenciana. Dit estudi ha deixat patent la quantitat de punts febles per falta d’aplicació pràctica que existeix en aquells quatre punts rectors que estableix la UNESCO en quan a la gestió del patrimoni assenyalat. La Salvaguarda, Respecte, Sensibilització i Ajuda del patrimoni immaterial, tot i ser tinguts en compte al llarg dels textos legislatius del territori en qüestió no arriben a assolir una efectivitat rellevant per diverses raons.


Palabras clave

Patrimoni immaterial; Comunitat Valenciana (Espanya); UNESCO; Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial

Texto completo:

PDF

Referencias

Appadurai, Arjun,1996. La modernidad desbocada. Buenos Aires: Trilce.

Ariño, Antonio, 2005. La diversidad cultural en el discurso de la UNESCO. En: Las encrucijadas de la diversidad cultural. Madrid: CIS, pp. 497-526.

Bauman, Zigmunt, 2004. Modernidad liquida. Mexico: Editorial Fondo de Cultura Económica.

Beck, Ulrich, 2004. ¿Qué es la globalización?: Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Barcelona: Paidos Ibérica.

Giddens, Anthony, 2003. Un mundo desbocado: los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus.

Hernández i Martí, Gil-Manuel; Moncusí Ferre, Albert; Santamaría Campos, Beatriz, 2008. Patrimonio Etnológico e identidades en España. Un estudio comparativo a través de la legislación. En: Revista de antropología experimental. Jaén: Universidad de Jaén, num.8, pp. 207-223.

Comunitat Valenciana. Llei 4/1998, d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià. Diari Oficial de la Generalitat Valencia, núm. 3267. p. 9425-9466.

Rosón, Javier, 2008. Cultura oral y patrimonio inmaterial en el barrio de Albaicín, Granada. Una aplicación del modelo de catalogación en el marco del proyecto Mediterranean Voices. En: El Patrimonio Cultural Inmaterial. Definición y sistemas de catalogación. Actas del seminario internacional (Murcia, 15 y 16 de febrero de 2007). Murcia: Comunidad autónoma de la Región de Murcia, pp. 211-245.

Querol, Mª Ángeles, 2009. El tratamiento de los bienes inmateriales en las leyes de Patrimonio Cultural. En: Patrimonio Cultural de España. Madrid: Ministerio de Cultura, num.0, pp.69-108.

Abstract Views

1136
Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM

Esta revista se publica bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 2386-7515     https://dx.doi.org/10.4995/cs