Les vetlades valencianes al Teatre Russafa de València. L’intent de crear un teatre valencià a la Renaixença

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.4995/cs.2020.14416

Palabras clave:

València, Teatre, Escalante, Russafa, Renaixença

Resumen

En el s. XIX la Renaixença va jugar un paper molt important en la recuperació de les arts literàries en llengua vernacla tant a Catalunya com al País Valencià, encara que en aquest últim amb menys repercussió. L’èxit que experimentà el teatre culte català no va trobar el seu equivalent a València. A València, l’intent de treure la llengua del país del nucli familiar per culturitzar-la i deixar-la impresa en el gènere dramàtic no era una tasca que resultés fàcil.

El Teatre Russafa de València va ser espectador principal dels intents que hi van haver en la creació d’un Teatre Valencià i de com el sainet assolia aquest títol encapçalat per l’autor Eduard Escalante. Hem fet un recorregut pels diaris de l’època que ens han descobert manifests, opinions i inquietuds del moment, que veurem repetides al llarg dels anys i ens donaran una visió de perquè el teatre valencià no va poder consolidar-se com va ocórrer al Principat.

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Citas

ANÒNIM, 1878. Teatro-Café Ruzafa. Las Provincias. 1 de setembre, p.2.

ANÒNIM, 1878a. Valencia. Las Provincias. 6 de setembre, p.2.

ANÒNIM, 1880. Almanaque de las Provincias [en línea] València: F.Doménech. [consulta: 03 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1015869

ANÒNIM, 1881. Almanaque de Las Provincias [en línea] València: F.Doménech. [consulta: 03 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1015870

ANÒNIM, 1895. En honor a Escalante. Las Provincias [en línia]. 28 de setembre, p.2. [consulta: 15 novembre 2019. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=110&path=1022117&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1895a. Diversiones públicas. Las Provincias [en línea]. 4 d'octubre, p.2. [consulta: 15 novembre 2019] Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=14&path=1022119&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1895b. Diversiones públicas. Las Provincias [en línea]. 16 d'octubre. p.2. [consulta: 15 novembre 2019] Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=62&path=1022119&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1895c. Diversiones públicas. Las Provincias [en línea]. 19 d'octubre, p.2. [consulta: 15 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=74&path=1022119&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1895d. Trapatroles. Las Provincias [en línea]. 20 de desembre, p.2. [consulta 20 gener 2020] Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=78&path=1022123&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1895e. Diversiones públicas. Las Provincias [en línea]. 9 de novembre, p.2. [consulta: 2 gener 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=34&path=1022121&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1896. Teatros.Ruzafa. Las Provincias [en línia]. 31 d'octubre, p.2. [consulta: 15 octubre 2020]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=122&path=1022158&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1896a. Espectáculos. Las Provincias [en línia]. 14 de febrer, p.2. [consulta: 4 febrer 2020].Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=54&path=1022134&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1896b. Teatros.Ruzafa Las Provincias [en línea]. 30 de setembre, p.2. [consulta: 3 març 2020].Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=118&path=1022156&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1896c. Teatros.Ruzafa. Las Provincias [en línia]. 10 d'octubre, p.2. [consulta: 16 octubre 2020]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=38&path=1022158&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÓNIM, 1896d. Teatros.Ruzafa. Las Provincias [en línia]. 26 de desembre,p.2. [consulta: 16 octubre 2020].Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=102&path=1022163&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÓNIM, 1896e. Teatros.Ruzafa. Las Provincias [en línia]. 14 de novembre,p.2. [consulta 16 octubre 2020].Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=54&path=1022160&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1897. Teatros.Ruzafa. Las Provincias [en línia]. 9 de gener,p.2. [consulta 16 octubre 2020] Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=35&path=1022165&presentacion=pagina&registrardownload=0

ANÒNIM, 1910. Manuel Llorens. Las Provincias [en línea]. 23 d'octubre, p.2. [consulta: 27 abril 2020]. Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000313379&presentacion=pagina&posicion=2&registrardownload=0

ARCHILÉS I CARDONA, Ferran, 2007. La Renaixença al País Valencià i la construcció de la identitat regional. Anuari Verdaguer [en línia]. Núm.15, pp. 483-519 [consulta: agost de 2020] ISSN 2385-452. Disponible a: https://www.raco.cat(index.php/AnuariVerdaguer/article/view120434.

ESCALANTE, Eduardo, 1894. Obras dramáticas [en línia]. València: F.Doménech. [consulta: 10 agost 2020]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/consulta/registro.do?id=200

FUSTER, Joan, 1962. Nosaltres els valencians. 11ªed. Barcelona: Edicions 62. ISBN 9788499300627.

GARCÍA FRASQUET, Gabriel, 1988. El teatre procedent del Principat representat a València (1833-1936). Caplletra, 3 (tardor 1988) [en línia]. núm.3, pp. 127-138 [consulta: 5 agost 2020]. ISSN 2386-7159. Disponible a: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7623/7219

GODA, Manuel, 1899. Literatura: El teatro valenciano. Las Provincias, [en línea]. 21 setembre, p.2 [consulta: 17 octubre de 2019] Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000309891&presentacion=pagina&posicion=1&registrardownload=0

GUERRA, Ángel, 1904. Los teatros: Comedia. Els vells, drama en 3 actos de Ignacio Iglesias. El globo [en línia]. 29 de maig, p.2 [consulta: 3 agost 2020] Disponible a :http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0001251269&search=&lang=en

LLOMBART, Constantí, 1874. Lo Rat-Penat:calendari llemosí corresponent al present any 1875 [en línea] València: Pascual Aguilar. [consulta: 03 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1014142

LLOMBART, Constantí, 1878. Lo Rat-Penat:calendari llemosí corresponent al present any 1879 [en línea] València: Pascual Aguilar. [consulta: 03 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1014150

LLOMBART, Constantí, 1879. Lo Rat-Penat:calendari llemosí corresponent al present any 1880 [en línea] València: Pascual Aguilar. [consulta: 03 novembre 2019]. Disponible a: https://bivaldi.gva.es/va/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1014152

NOMAR, 1899. De telón a dentro. Las Provincias [en línea]. 7 de setembre. p.2. [consulta: 16 octubre 2019].Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000309877&presentacion=pagina&posicion=2&registrardownload=0

PI DE CABANYES, Oriol, 1979. La Renaixença. Barcelona: Dopesa 2. ISBN 8472354091.

PUIG TORRALVA, José.Mª, 1899. Literatura: El teatro valenciano. Las Provincias. [en línea] 14 de setembre, p.2-3. [consulta: 17 octubre 2019].Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000309884&presentacion=pagina&posicion=2&registrardownload=0

ROCA RICART, Rafael, 2007. Teodor Llorente i la Renaixença valenciana. València: Institució Alfons el Magnànim. ISBN 9798478225033.

SANCHIS GUARNER, Manuel, 1980. Els inicis del teatre valencià modern 1845-1874. València: Institut de Fililogía valenciana.Universitat de València.Monografies i assaig. ISBN 8460020754.

SANMARTÍN i AGUIRRE, Josep.F, 1895. Eduardo Escalante. Las Provincias. [en línea] 14 de setembre, p.2. [consulta: 15 maig 2020].Disponible a: https://bivaldi.gva.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?posicion=54&path=1022117&presentacion=pagina&registrardownload=0

SIMBOR, Vicent, 1988. La Renaixença al País Valencià. Caplletra, 4 (primavera 1988) [en línia]. núm.4, pp.9-41 [consulta: 5 agost 2020]. ISSN 2386-7159.Disponible a: https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/7694/7304.

SIMBOR, Vicent, 1997. La Renaixença i la normalització literària. En: CARBÓ, Ferran; ROSSELLÓ, Ramón X i SIRERA, Josep Lluís. Escalante i el teatre del segle XIX. Barcelona: Institut Interuniversitari de Filología Valenciana i Publicacions de l'abadia de Monserrat, pp.347-373. ISBN 8478268936.

SIRERA, Josep Lluís, 1981. Passat, present i futur del teatre valencià. València: Institució Alfons el Magnànim. ISBN 8450045444.

SOTILLO, Antonio, 1899. Literatura: El teatro valenciano. Las Provincias [en línea]. 17 de setembre, p.2. [consulta: 17 octubre 2019].Disponible a: https://prensahistorica.mcu.es/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1000309887&presentacion=pagina&posicion=2&registrardownload=0

TEATROS DE VALENCIA, 1878. Invitación remitida por la empresa de teatros de esta capital para que la Económica tenga a bien asistir a la representación del 6 de Noviembre de dicho año. Incluye acuse de recibo. En: RiuNet.repositorio UPV [en línea] [consulta: 18 agost 2020] Disponible a: http://hdl.handle.net/10251/24013.

VILA SAN-JUAN, Pablo, 1956. Memorias de Enrique Borrás. 1ª ed. Barcelona: AHR.

ZEDA, 1904. Crónicas breves. Enrique Borràs. La Época [en línia]. 27 de maig, p.1. [consulta: 3 agost 2020]. Disponible a: http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0000702361&search=&lang=es

Publicado

30-11-2020

Cómo citar

Sales i Baviera, J. (2020). Les vetlades valencianes al Teatre Russafa de València. L’intent de crear un teatre valencià a la Renaixença. Culturas. Revista De Gestión Cultural, 7(2), 90–109. https://doi.org/10.4995/cs.2020.14416

Número

Sección

Artículos