Vol. 16, Núm. 2 (2019)


Portada


Licencia Creative Commons

Esta revista se publica bajo unaLicencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.

Universitat Politècnica de València     https://doi.org/10.4995/riai

e-ISSN: 1697-7920     ISSN: 1697-7912