Càlcul de coordenades geogràfiques a partir de les estrelles: una proposta didàctica entre les matemàtiques i l'astronomia

Irene Ferrando Palomares, María Luisa Pedro Ferrer

Resumen

Aquest treball presenta una proposta didàctica per als alumnes de Primer de Batxillerat que mostra la relació de les matemátiques amb l'astronomia, concretament amb el cálcul de les dues coordenades geogràfiques: latitud i longitud. La metodologia emprada en la proposta fomenta el treball autònom dels alumnes mitjançant l'ús d'aplicacions digitals interactives i materials manipulables, el quals permeten als alumnes treballar amb més facilitat amb conceptes de geometria tridimensional que, d'altra forma, resulten abstractes per a ells. La proposta es fonamenta en un problema clàssic: l'obtenció la posició geogràfica exacta d'un punt qualsevol sobre la superfície terrestre.

Palabras clave

Coordenades geogràfiques; Aplicacions digitals interactives; geometria tridimensional; visualització

Texto completo:

PDF

Referencias

Fortea Bagán, M. A. (2009). Curso CEFIRE 2009: Competencias en el ámbito de las ciencias experimentales. Programar y trabajar por competencias. Castelló, Espanya: Universitat Jaume I.

Gutiérrez Rodríguez, A. (2006) La investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, en Flores, P., Ruiz, F. i de la Fuente, M. (Eds) Geometría para el siglo XXI, FESPM-Sociedad Andaluza de Educación Matemática Tales. (Badajoz-Cádiz).

Íñiguez Porras, F. J. (2015). El desarrollo de competencia matemática en ciencias experimentales. Revista Iberoamericana de la educación, 67 (2), 117-130.

LOE (2007, 20 Juliol). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Disponible en:http://www.docv.gva.es/datos/2007/07/24/pdf/20079730.pdf.

LOE (2008, 15 Juliol). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Disponible en:www.docv.gva.es/datos/2008/07/15/pdf/20088761.pdf

Ródiguez, M. E. (2011). Matemáticas y su relación con las ciencias como recurso pedagógico. Revista Números, 27, 35-49.

Sobel, D. (1995). Longitud (2a ed.). Madrid: Editorial Debate.

Van Hiele, P.M. (1986). Structure and insight. A theory of mathematics education. Londres: Academic Press.

Vinner, S. (1991). The role of definitions in the teaching and learning of mathematics, en Tall, D. (ed.), Advanced mathematical thinking. Kluwer: Dordrecht, Holanda: Kluwer.

Abstract Views

1048
Metrics Loading ...

Metrics powered by PLOS ALM
Esta revista esta bajo una Licencia licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional

Universitat Politècnica de València

e-ISSN: 1988-3145   https://dx.doi.org/10.4995/msel