Acerca de la revista© Universitat Politècnica de València. All rights reserved

https://doi.org/10.4995/ega

e-ISSN: 2254-6103   ISSN: 1133-6137