Política d'autoria

Criteris d'Autoria

Tots els autors que es reflecteixen en el treball han d'haver contribuït activament al mateix i en cas que sigui possible, reflectir la part que ha fet cadascun, així mateix tots els treballs publicats han d'estar atribuïts a un o més autors.

Es recomana als autors que consultin la informació sobre autoria del document de COPE. Què constitueix una autoria?

Els editors de ANUARI demanen la declaració als autors que compleixen els criteris de la revista en relació amb l'autoria:

  • totes les persones que tenen una responsabilitat d'autoria ha de ser nomenat al manuscrit com a coautors;
  • l'autor corresponent ha de ser autoritzat per tots els coautors per actuar com a agent en nom seu en totes les qüestions relatives a la publicació del manuscrit;
  • lordre dels noms ha de ser acordat per tots els autors.

Per millorar la transparència en la producció científica, els autors han d'identificar la contribució individual de cada autor a la feina, utilitzant la terminologia CRediT (Contributor Role Taxonomy): conceptualització, metodologia, programari, validació, anàlisi formal, investigació, recursos, curació de dades, redacció -esborrany original, redacció- revisió i edició, visualització, supervisió, administració de projectes i adquisició de fons.

En cas que hi hagi un conflicte a l'autoria d'un treball publicat, els Editors de ANUARI es posaran en contacte amb l'autor que reclama la seva autoria per establir la veracitat del cas. Si els Editors ho estimen oportú, es tancarà l'accés temporalment a l'article en qüestió fins que es prengui una decisió final.