La ciutat com a jardí. Elements d’una utopia

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.4995/anuari.2023.19653

Paraules clau:

Natura, arquitectura, vegetació, política, salut

Resum

Des dels mites antics fins a les metàfores religioses, la història de la civilització parla de nombrosos jardins admirables per les seues característiques físiques i valors simbòlics subjacents. Aquests jardins no són mers espais d’esbarjo, sinó llocs de la vida humana en tota la seua complexitat, representant llavors la combinació ideal de ciutat i vegetació, home i naturalesa. En el segle XX algunes investigacions i projectes han tractat de materialitzar alternatives a les ciutats actuals basades ―de diferents maneres― en l’antic ideal del jardí.
Enfront de la nova emergència d’urbanització de la població mundial, recents polítiques urbanes demostren possibles estratègies per a canviar el destí de la ciutat mitjançant la introducció de la naturalesa en l’espai públic. A més, a partir de l’estudi d’algunes experiències contemporànies és possible reconéixer petjades d’un innovador enfocament orgànic al disseny, la possibilitat d’una coherència espacial i la interdependència arquitectura-naturalesa necessària per a la construcció d’un efectiu ecosistema. Un nou paradigma arquitectònic-urbà, una visió holística i interescalar que, finalment, s’enfronte a un horitzó realment sostenible.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

Aprile, Marcella. Breve storia del paesaggio (Palermo: Edizioni Caracol, 2009).

Braubach, Matthias et al., "Effects of urban green space on environmental health, equity and resilience." En Nature-Based Solutions to Climate Change Adaptation in Urban Areas, ed. Nadja Kabisch, et al. (Cham: Springer, 2017). https://doi.org/10.1007/978-3-319-56091-5_11

Brevini, Franco. L'invenzione della natura selvaggia. Storia di un'idea dal XVIII secolo ad oggi (Torino: Bollati Boringhieri, 2013).

Clément, Gilles. L'alternativa ambiente (Macerata: Quodlibet, 2015).

De Marco, Paolo. "Vegetation and the construction of space." En Proceedings of 3rd Valencia International Biennial of Research in Architecture. Changing priorities, Cabrera i Fausto, Ivan (ed.) (Valencia: Editorial Universitat Politècnica de València, 2022), 370-379. https://doi.org/10.4995/VIBRArch2022.2022.15296

"Toyo Ito 2001-2005." El Croquis, no.123 (2005). https://doi.org/10.1063/1.2036972

Ferrini, Francesco, i Gori, Antonella. "Cities after COVID-19: How trees and green infrastructures can help shaping a sustainable future." Rivista, no. 19 (2021): 182-191.

Geddes, Patrick. Città in evoluzione (Milan: Il Saggiatore, 1970).

Hartig, Terry et al. "Nature and Health." Annual Review Public Heath, no. 35 (2014): 207- 228. https://doi.org/10.1146/annurev-publhealth-032013-182443

Heidegger, Martin. "Costruire abitare pensare." En Saggi e Discorsi, ed. Martin Heidegger (Milano: Mursia, 1976).

Hénard, Eugène. Etudes sur les transformations de París et autres écrits sur l'úrbanisme (Paris: Editions L'Equerre, 1982).

Howard, Ebenezer. Garden cities of To-morrow (London: Faber and Faber, 1946).

Hunt, John Dixon. "Nel concetto delle tre nature." Casabella, no. 597-598 (1993): 98-101.

Ishigami, Junya. Freeing architecture (Paris: Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2018).

Jiménez, Marina, i de las Rivas, Juan Luis. "Ecos de Olmsted en Europa. El sistema de parques y los orígenes del urbanismo europeo contemporáneo." Ra. Revista De Arquitectura, no. 20 (2018): 86-103. https://doi.org/10.15581/014.20.86-103

Jung, Carl Gustav. Psicologia dell'inconscio (Torino: Bollati Boringhieri, 2012).

Kräftner, Johann. "L'albero e l'architettura. Uno studio sugli archetipi / The tree and architecture. A study of archetypes." Lotus International, no. 31 (1981): 25-27. Kuo Ming. "How might contact nature promote human health? Promising mechanisms and a possible central pathway." Frontiers in Psychology, no. 25 (2015): 1093.

Laugier, Marc-Antonie. Saggio sull'architettura (Palermo: Aesthetica, 1987).

Le Corbusier. Precisazioni sullo stato attuale dell'architettura e dell'urbanistica, (Roma-Bari: Laterza, 1979).

Luque, José. "La ciudad entre tradición y ruptura. Arquitectura y urbanismo en los inicios del siglo XX." Ra. Revista De Arquitectura, no. 3 (2001): 45-62. https://doi.org/10.15581/014.3.25973

McCarthy, Mark et al. Climate change in cities due to global warming and urban effects. Geophysical Research Letteres 37, no. 9 (Mayo, 2010): 37. https://doi.org/10.1029/2010GL042845

Rogers, Richard. Cities for a small planet (Londres: Faber and Faber, 1997).

Sciascia, Andrea. Costruire la seconda natura (Roma: Gangemi Editore, 2014).

Shepard, Paul. Man in the landscape. A Historic view of the Esthetics of Nature (Londres: University of Georgia Press, 2002). https://doi.org/10.1353/book11420

Soleri, Paolo. Arcology: The City in the image of Man (Phoenix: Cosanti Press, 2019).

Tagliaventi, Gabriele. Città giardino. Cento anni di teorie, modelli, esperienze (Roma: Gangemi editore, 1994).

Thoreau, Henry David. Walden. Vita nel bosco (Milà : Feltrinelli, 2012).

Toppetti, Fabrizio i Laura Valeria Ferretti. La cura delle città. Politiche e progetti (Macerata: Quodlibet, 2020). https://doi.org/10.2307/j.ctv1h0p5kf

United Nations, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (2015), 25. [https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/291/93/PDF/N1529193.pdf?OpenElement]

Venturi Ferriolo, Massimo. Oltre il giardino. Filosofia di paesaggio (Torino: Giulio Einaudi Editore, 2019).

Villanueva Karen et al. "Developing indicators of public open space to promote health and well-being". Communities. Applied Geography, no. 57 (2015): 112-119. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.12.003

White, Jerry. London in the Twentieth Century (London: Viking, 2001).

World Health Organization, Health 2020: a European policy framework and strategy for the 21st century. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326386/9789289002790-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y]

World Health Organization, Parma Declaration on Environment and Health y Commitment Act. [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/107985/E93618. pdf?sequence=1&isAllowed=y]

Wright Frank Lloyd. Arquitectura Moderna. The Kahn Lectures, Princenton 1930 (Madrid: Paidós, Espasa Libros, 2010).

Zagari, Franco. Questo è paesaggio. 48 definizioni (Roma: Mancosu editore, 2006).

Zampieri, Laura. Il mondo non è più un giardino. Verso una nuova estetica tra qualità del paesaggio e ragioni dell'ambiente. (Macerata: Quodlibet, 2021). https://doi.org/10.2307/j.ctv2gz3x5s

Descàrregues

Publicades

29-11-2023

Com citar

de Marco, Paolo. 2023. “La Ciutat Com a jardí. Elements d’una Utopia”. ANUARI d’Arquitectura I Societat, no. 3 (November):68-97. https://doi.org/10.4995/anuari.2023.19653.

Número

Secció

Articles de recerca