Similarity Check

Similitary Check és una iniciativa multieditor per seleccionar el contingut enviat i publicat per la seva originalitat.

Anuari d'Arquitectura i Societat utilitza el programari i Thenticate per detectar casos de similituds en els manuscrits presentats.

Sempre que vegeu els logotips o "Crossref Similarity Check", pot estar segur que l'editor el contingut del qual està llegint s'ha compromès a lluitar activament contra el plagi ia favor de la publicació d'investigacions originals.

Crossref Similarity Check logo