Karunakaran, V., Madurai Kamaraj University, India