Ekmekçi, Ramazan, Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey